برچسب پلمپ

لیبل و برچسب گچی

لیبل و برچسب گچی مانند برچسب اموال و هلوگرام از انواع برچسب های امنیتی میباشد که برای پلمپ [...]

چاپ هولوگرام

هولوگرام مانند برچسب گچی و برچسب اموال یکی از انواع لیبلهای امنیتی میباشد که برای نشان دادن [...]